LOGO Kalender

ALV

Datum 27 mrt 2019
Tijdstip 20:00 - 22:00 uur
Locatie Hoog en Droog
ALV

Op Woensdag 27 maart a.s. vindt de jaarlijkse ALV van LOGO plaats.

Tijd 20:00 uur, zaal open vanaf 19:45 uur

Plaats Café-Zaal 'Hoog en Droog', Coevering 32, Geldrop

Heb je vragen voor de rondvraag, dan deze graag voor woensdag 13 maart 2019 indienen bij secretaris@logogeldrop.nl

 

De CONCEPT AGENDA is als volgt

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering maart 2018
 3. Jaarverslag bestuur en commissies 2018
 4. Verslag vertrouwenscontactpersonen
 5. Balans en verlies- en winstrekening 2018
 6. Verslag kascommissie / Decharge / Verkiezing nieuwe commissie
 7. Verkiezing bestuur
 8. Aanpassing Huishoudelijk regelement
 9. Jaarplan 2019
 10. Begroting 2019
 11. Vaststellen contributie
 12. Rondvraag
   1. Gelieve vragen voor de rondvraag voor woensdag 13 maart 2019 in te dienen bij secretaris@logogeldrop.nl
 13. Hulde aan…
 14. Sluiting

 


Lopersgroep Geldrop e.o.
Zwembadweg 13

5663 PL  Geldrop

info@logogeldrop.nl

Terug naar boven