LOGO Kalender

ALV

Datum 20 mrt 2019
Tijdstip 20:00 - 22:00 uur
Locatie Hoog en Droog
ALV

Op Woensdag 20 maart a.s. vindt de jaarlijkse ALV van LOGO plaats.

Tijd 20:00 uur, zaal open vanaf 19:45 uur

Plaats Café-Zaal 'Hoog en Droog', Coevering 32, Geldrop

Heb je vragen voor de rondvraag, dan deze graag voor woensdag 13 maart 2019 indienen bij secretaris@logogeldrop.nl

 

De CONCEPT AGENDA is als volgt

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering maart 2018
 3. Jaarverslag bestuur en commissies 2018
 4. Verslag vertrouwenscontactpersonen
 5. Balans en verlies- en winstrekening 2018
 6. Verslag kascommissie / Decharge / Verkiezing nieuwe commissie
 7. Verkiezing bestuur
 8. Jaarplan 2019
 9. Begroting 2019
 10. Vaststellen contributie
 11. Rondvraag
   1. Gelieve vragen voor de rondvraag voor woensdag 13 maart 2019 in te dienen bij secretaris@logogeldrop.nl
 12. Hulde aan…
 13. Sluiting

 


Lopersgroep Geldrop e.o.
Zwembadweg 13

5663 PL  Geldrop

info@logogeldrop.nl

Terug naar boven