Bestuur

Nico van Dijck, voorzitter

 tel.: 040-2867796 of 06-1435 2414, e-mail: voorzitter@logogeldrop.nl

 • leidt bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering
 • vertegenwoordigt de vereniging extern (o.a. naar Atletiekunie en Kempenoverleg)
 • onderhoudt contacten met de Atletiekunie
 • onderhoudt contacten met gemeente en LACO inzake accommodatie  en loopparcours
 • is contactpersoon voor de vertrouwenscontactpersonen
 • is contactpersoon voor de sponsorcommissie
 • ondersteunt alle overige bestuursleden

 Marjo Schepers, secretaris

 Akerendam 12 5653 PB Eindhoven

 tel.: 040 2522178, e-mail: secretaris@logogeldrop.nl

 • verzorgt alle schriftelijke zaken rond bestuursvergaderingen en ALV
 • verzorgt de ingekomen en uitgaande post van het bestuur
 • verzorgt, vanuit het bestuur, alle schriftelijke communicatie naar de leden
 • verzorgt de centrale verenigingsagenda
 • beheert het algemene verenigingsarchief
 • is contactpersoon voor de kledingcommissie
 • is contactpersoon voor SERGE
 • is contactpersoon voor de vrijwilligers
 • is contactpersoonvoor de ontspanningscommissie en ledencontacten

Maurits Smits, penningmeester

 tel. 06 1075 5602 
  e-mail: penningmeester@logogeldrop.nl  

 •  beheert de financiën van de vereniging
 • draagt zorg voor de financiële administratie en rapporteert tussentijds aan bestuur en kascommissie en jaarlijks aan de algemene ledenvergadering
 • is contactpersoon voor de ledenadministratie 
 • is contactpersoon voor de boekhouding en de kascommissie

Hans Vermeulen, bestuurslid sporttechnische zaken

 tel.: 040-2802833 of 06 2218 5025

  e-mail: tctvoorzitter@logogeldrop.nl                                                          

 • is verantwoordelijk voor het TCT en Trainersteam
 • is contactpersoon voor TCT en Trainersteam
 • is contactpersoon voor de wedstrijdcommissie
 • is contactpersoon voor de baancommissie

Nico van Dijck, PR/Communicatie a.i.

 tel.: 040-2867796 of 06-1435 2414, e-mail: pr@logogeldrop.nl

 • verzorgt de PR & Communicatie van LOGO
 • is contactpersoon voor de websitecommissie
 • is contactpersoon voor de clubbladredactiecommissie

Lopersgroep Geldrop e.o.
Zwembadweg 13

5663 PL  Geldrop

‚Äč

info@logogeldrop.nl

Terug naar boven