Verzekeringen

Collectieve ongevallen-en inzittendenverzekering

Alle leden van LOGO zijn, via het lidmaatschap van de Atletiekunie, verzekerd tegen aansprakelijkheid.
Wordt de vereniging of een individueel lid c.q. vrijwilliger aansprakelijk gesteld voor schade toegebracht
aan derden, dan is LOGO hiertegen verzekerd.
 

Vrijwilligerspolis

Naast de bovengenoemde Ongevallen en de Ongevallen-inzittendenverzekering, kent LOGO nog de Vrijwilligerspolis. Dit is een gratis collectieve vrijwilligersverzekering in beheer bij LOKET Welzijn Eindhoven en samengesteld op initiatief van een aantal gemeenten, waaronder Geldrop-Mierlo.

De Vrijwilligerspolis bestaat uit vier verzekeringen:
a. een aansprakelijkheidsverzekering
b. een ongevallenverzekering
c. een ongevallen-inzittendenverzekering
d. een persoonlijke eigendommenverzekering

De Vrijwilligerspolis verzekert alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor LOGO.
Dit kunnen leden van LOGO zijn (eventueel ingeschreven bij de Atletiekunie); maar het kunnen ook mensen zijn van buiten de vereniging die toch hun steentje bijdragen aan de organisatie van een evenement.

De Vrijwilligerspolis is ook een primaire verzekering. Dit betekent dat deze verzekering schades uitkeert ook als men een beroep kan doen op een andere (privé)polis.
De beide Atletiekunie verzekeringen hierboven (collectieve ongevallen en inzittenden verzekeringen) zijn secundaire verzekeringen. Deze keren pas schades uit als deze niet verhaald kunnen worden op een andere polis.
Ander verschil is dat de vrijwilligerspolis schade dekt van alle vrijwilligers en de dekking van de beide Atletiekunie-verzekeringen zich beperkt tot leden en/of vrijwilligers die zijn ingeschreven bij de Atletiekunie.

Voor vragen of schades kunt u contact opnemen met de secretaris van LOGO info@logogeldrop.nl.

Lopersgroep Geldrop e.o.
Zwembadweg 13

5663 PL  Geldrop

‚Äč

info@logogeldrop.nl

Terug naar boven